top of page
Eu flag_edited.jpg

Företagarhjälp
från ord till handling

Struktur på vad vi planerar ge tillbaka...

Inte fel eller hur?!

Foretagande_se (1).png

Vad vi menar i korthet

FEL och SME föreningen har som mål att skapa en aktiv och stödjande länk mellan Eu och småföretagen i Sverige. Vi har alla den bakgrunden själva och vet vad det innebär att vara småföretagare i Europa och Sverige.

Vi har fullt fokus på småföretagare och avser inte alls att konkurrera med Svenskt nöringsliv som rä duktiga på att föra svenska storföretags talan i Europa men som tyvärr inte alls har samma kunskap och intresse att stödja oss småföretagare, Vissa frågor tangerar eller överlappar och där kommer vi söka samarbete så klart. Men i många frågor är småföretagaren och dess anställda vitt skilda från den verklighet som större företag och dessa anställda lever i...

Vår målsättning är att därför bygga på vår egen erfarenhet av både småföretagande och EU arbete för att genom insyn i politiken genom platser i EU parlamentet skapa en länk som ger svenska småföretag och dess anställda en unik möjlighet.

Vi vet att det finns mycket att göra och vi kommer fokusera på en del områden till att börja med och sen kommer vi i samråd och genom SME föreningen som är vår svenska ideela förening föra dialog lokalt så att vi alltid fokuserar på behoven i Sverige och inte löper EUs ärenden.

I ovan diagram har vi bygget en struktur där vi tror att områdena som specificeras ger en bra utgångspunkt. Dessa kommer vi bygga upp direkt och ge stöd och råd till alla småföretag i Sverige. Det kommer finnas öppna databaser för att själv kunna söka information. Vi kommer öppna kansliet så att fler kan kontaka oss och be om stöd och hjälp i konkreta frågor om exempelvis finansiering, EU stöd eller stöd att hitta partners och lösningar i andra länder inom EU...

På webben kommer vi bygga en struktur för att du lättare ska få praktisk information och stöd i din direkta vardag. Du kommer kunna få mallar, samarabete kring avtal, ge egna avtal till andra i vår förenigen, Öppna upp dialog, utbildning och andra samarbeten som ska öka din konkurrenskraft, möjlighet till bättre affärer och allmänt stödja dig, dina anställda och ditt företag. 

Här avser vi också att ha när asamarbeten med A-kassan och andra orgnaisationer som ofta många företagare missar eller inte känner till. Trygghet skapar möjligheter och ökar initiativkraften i småföretag det vet vi och därför är vi måna om att du ska få maximalt tillbaka för dit arbete med att bygga företag i Sverige. Det är ju ändå du som driver Sverige framåt tillsammans med dina anställda... 

Kortfattat om huvudpunkterna

Eu finansiering och FELs parlamentariker

För att vi ska kunna ge tillbaka på ett bra sätt avser vi att direkt bygga en EU förening på plats i Bryssel som komplement till den vi just startat i Sverige. Det kommer ge oss en finansiell bas som kommer att kunna användas för att utveckla dels stödjande funktioner dirket till dig som företagare men också ger det oss en starkare politisk möjlighet på längre sikt. Vi har sett hur andra länder byggt olika liknande men vi vill inrikta oss på småföretagen i Sverige och det är så klart unikt.

Vi vet också att parlamentariker platser i EU parlamentet för FEL skulle ge oss en hel del stöd för att bygga upp kansli både i EU och i Sverige. Även dessa medel kommer vi till stor del utnyttja för att bygga vår länkstruktur även om en del kommer vara av tvång inriktad på enbart statuerade EU strukturer.. 

FEL/SME föreningen

För att skapa en struktur som håller så behöver vi ha en förening som håller ihop vår verksamhet och då vi är mycket mer än ett parti vill vi vara mycket tydliga med att SME föreningen är tänkt att vara den verkliga länken och som beskrivet ovan också ha en motsvarighet i Bryssel för att vi ska kunna få finansiering och skapa en aktv och bred länk till dig som företagare i Sverige... 

Områden

För att ge bästa möjliga hjälp och stöd kommer vi dela in vår support i olika områden. Dessa kan komma att ändras eller utökas efterhand som sagt för att skapa maximal nytta gentemot dig som småföretagare.

Vi vet att många har det svårt i starten ofta knutet till finansiering och investering. Finansiering och investering är något som ofta berör många företagare även senare vid expansion, innovation eller oförutsedda hädnelser och då ofta i komination med EU stöd och samarbeten. 

Vi försöker skapa support som inte är rådgvning enbart utan konkreta stöd. Behöver du hjälp att söka stöd, lämna anbud, hitta eller skapa anbud upphandlingar och annat ska vi konkret kunna bistå.

Den politiska delen kommer brottas med skatter och regler men också stöd, innovation och export samt andra förutsättningar som ger konkreta resultat. 

Vi kommer bistå i utbildning och bygga upp möjligheter för dig som småföretagare att få igenom din röst. Det kan var som vi redan sett att du behöver hjälp att diksutera villkoren för din innovation i ett direktiv som måste ändras för att du ens ska kunna sälja. Dialogen med EU kommissionen för att se till att de får in nya innovativa lösningar kommer vara en prioriterad fråga där vi hoppas kunna hjälpa både enskidla företag direkt men också i samarbete med Inkubatorerna i Sverige.

Webben

På Webben kommer vi lägga upp allt öppet och allmänt material som kan underlätta för dig som företagare både i din vardag i Sverige och inom EU.

Vi avser att här skapa några olika delar som hjälper och stöttar dig konkret både för ökad trygghet men också för effektivare företagande.

Det kommer finnas allt från mallar och juridisk och ekonomisk hjälp till en e-butik där du kan hitta utbildningar inom allt från hur man startar till hur man söker EU stöd, finansierig och ändrar Eu policys...

Stödjande funktioner som A-kassa, grundläggande trygghetssystem och lösningar på finansiering mm för att trygga dig som är företagare och dina närmaste och anställda är en viktig del som vi vill tydliggöra!

 

Event

EU är för många av oss småföretagare relativt abstrakt fast att 70% av alla beslut som fattas rörande vår verksamhet sker just i EU. Det är ett problem som vi på FEL uppmärksammats och vi kommer därför minst 4 gånger per år genomföra events som ger dig möjlighet att täffa oss och våra medarbetare för att öka vår gemensamma förståelse för hur det påverkar oss (ditt företag, dig som företagare, dina anhöriga och din personal samt oss som företrädare för dig i EU och för samhället som helhet).

Det kommer bli givande och möjliggör ökade samarbeten och möjlighet till att mer stöd kommer svenska småföretag till godo.  

Databas för Eu program

Under uppbyggnad

under tiden kan du följa vår ordförandes Linkedin eller vårt nyhetsflöde för information om nya Eu program.

Här presenterar vi löpande tips och råd som rör småföretag. 

Databas EU upphandlingar

Under uppbyggnad

Är du intresserad av eller funderar op hur du kan komma åt och lägga anbud på upphandlingar i Sverige och Europa så hör av dig till oss så försöker vi hjälpa dig!

Databas för nationella program

Under uppbyggnad

under tiden kan du följa vår ordförandes Linkedin eller vårt nyhetsflöde för information om nya Eu program.

Här presenterar vi löpande tips och råd som rör småföretag. 

Databas nationella upphandlingar

Under uppbyggnad

under tiden kan du följa vår ordförandes Linkedin eller vårt nyhetsflöde för information om nya Eu program.

Här presenterar vi löpande tips och råd som rör småföretag. 

Databas för partnersök

Under uppbyggnad

Är du intresserad av eller funderar op hur du kan komma i kontakt med partners och samarbeten i Sverige och Europa så hör av dig till oss så försöker vi hjälpa dig!

Politisk påverkan stöd

Under uppbyggnad

Är du intresserad av eller funderar på vägar in i besluten så hör av dig så ser vi om vi kan hjälpa dig redan nu!

Kontakt

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

bottom of page