top of page

Vi lyssnar på andra som arbetar för småföretagen!

Det finns en lång rad av mycket engagerade och duktiga organisationer och perosner runt om i Sverige som dagligen arbetar för att stödja och hjälpa våra Svenksa småförtag och dess anhöriga och anställda. Vi lyssnar så klart mycket på dessa och vill gärna lyfta några av deras frågor direkt här...

Några aktuella frågor från småföretagarsveriges organisationer;

Här är bara några få urval av frågor som uppmärksammas från olika svenska småföretagar organisationer... 

Alla helt utan association till FEL / SME föreningen. 

Småföretagarnas
A-kassan

Egenföretagare och småföretagare samt deras anhörig har inte samma skydd som anställda har i Sverige idag. En del av detta bottnar så klart i skillnaderna i Sveriges och Eus syn på hur man värdera arbete för oss är det viktigt att stötta organisationer som budrar till att företagaren får skydd så att hen vågar ta steget till eget och bygga upp en starkare svensk arbetsmarknad. A-kassans input är där en viktig del även om organisationen i sig är opolitisk så värdesätter vi deras arbete och den input som de har.

Småföretagarnas riksförbund

Citerat från Småföretagarnas riksförbunds hemsida;

"Kapitalförsörjningen till företagande måste förbättras

 

I Sverige finns inte, i motsats till många andra länder, möjlighet att ha aktiebolag med lågt aktiekapital eller att använda obeskattade pengar till företagsuppbyggnad. I Sverige finns inte heller något system där tjänsteföretag kan låna pengar, eftersom personal eller idéer inte fungerar som säkerhet i bank. Av bland annat dessa skäl startas och växer alltför få företag i Sverige.

Främst små företag, tjänsteföretag, företag på glesbygd och företag drivna av kvinnor och utlandsfödda har i dagsläget problem med finansiering, och för dem behövs ett ständigt fokus på bättre kapitalförsörjning till företagande. I många fall ställs krav på personlig borgen och inteckning av hus/lägenhet. Det finns visserligen en uppsjö av hjälpinsatser för nyföretagande men Småföretagarnas Riksförbund vill se åtgärder som:

• sänkt aktiekapital som stimulerar fler att starta företag
• möjlighet att låta vinster stå kvar obeskattade så att de kan återinvesteras i företagen
• införande av grundavdrag vid företagsstart"

- Ställning i frågan från FEL

Detta är en mycket viktig fråga som även berör det Europeiska samarbetet då mycket av stöden till företag regleras av just EU överenskommelser. 

 

Det finns möjligheter att inom Eu starta och driva bolga precis som framgår av citatet ovan med avsevärt lägre insatser och inte sällan kan man starta med motsvarande ca 1 Euro. Detta ger en ökad säkerhet för alla småföretagare och det svenska systemet med enskild näringsverksamhet är till stor del skadligt för samhället och helt klart för individen.

Hinder från Eu för att skapa denna typ av bolag finns egentligen inte utan tvärt om har Eu förespråkat en bolagsform med just 1 Euro.

Skatter och grundavdrag mm skall enligt vår syn vara en nationell angelägenhet men anledningen till att vi tar upp den här punkten är främst tillgången till kapital.

Vi har sedan många år arit engagerade i att lyfta frågan om stöd till start-ups och mindre företag i Sverige både från nationellt håll men också med hjälp av EU samarbetet.

Sverige är enligt Europeiska Investeringsfonden bland de sämsta på att att ta del av det kapital som avsatts just för detta inom EU. 

 

"Jag har personligen arbetat med både Tillväxtverket och EIF/EU för att se över och länka ihop EU medel för just småföretagen i Sverige. Det gav resultat men var en lång väg och fortsatt är de svenska parterna mycket mer försiktiga och tillbakadragna gällande möjligheterna än deras Europeiska motsvarigheter. Det förlorar Sverige på och de svenska småföretagen blir rent ut sagt snuvade på mycket stora summor som är tänkta att hjälpa dem att starta, innovera och växa... Detta är en grundfråga till varför jag startade FEL", säger ordf Johan Olson, FEL

 

Ytterligare frågor från småföretagarnas riksförbund, citat;

 

"Lagen om offentlig upphandling måste anpassas till småföretagens villkor.

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för minst 700 miljarder kronor per år, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. Krångliga regler, irrelevanta krav och omfattande administration har sedan länge skrämt bort många mindre företag från den offentliga upphandlingsbranschen. De 2 500 största leverantörerna tar hand om merparten och Sveriges resterande 1,1 miljoner företag får dela på det som är kvar. I praktiken utestängs många redan genom kravet på att det ska finnas kollektivavtal (eller motsvarande).

Småföretagarnas Riksförbund anser småföretagens möjligheter att delta i offentlig upphandling skulle förbättras avsevärt genom:

• Enklare förfrågningsunderlag
• Slopande av orealistiska omsättningskrav"

- Ställning från FEL

Vi är helt eniga i denna frågan med Småföretagarnas Riksförbund och ser ett stort behov av reform inom detta området. 

Detta är till skillnad från vad många tror en EU fråga som allt för många företag, speciellt små, inte får del av!

Det finns öppna system för att hjälpa företag i upphandlingar samtidigt stängs mindre ute med avgifter, omrimliga krav och krångliga regler som inte bidrar till vare sig bättre pris eller kvalitet.

Vi vill tillägga till SMåföretagarnas Riksförbunds summering att det inte ska glömmas bort att ALLA upphandlingar i Europa är öppna för svenska småföretag och att man ofta missar det för att de databaser som finns tillgängliga inte riktigt tagit detta på allvar. Det är en tydlig brist och hämmar konkurrensen.

 

Här vill FEL och SME föreningen i samarbete med andra öppna upp dessa databaser så att de är tillgängliga även för småföretag. Vi vill se till att kraven inte övertolkas i svenska upphandlingar utan följer de grundläggande reglerna. Vi vill vara med och påverka utveclimgen i EU parlamentet så att det blir ännu enklare för de minder bolagen.

- det kan vara genom att tvinga upphandlaren att dela upp större upphandlingar i logisk ordning så att även mindre företag kan svara på dem.

- det kan vara genom standardisering av förfrågningsunderlag som öppnar för fler 

etc.

 

"Jag har under många år hjälp företag och organisationer med upphandlingar både nationellt och inom Europa och jeg vet att det ofta är svårt att som mindre få en möjlighet att vara med. Genom att arbeta för uppdelning och samarbeten tror jag vi kan reformera detta till mycket stor gang för både småfröetagen, upphandlaren och samhället. Vi kan få ner priserna samtidigt som vi får upp kvaliteten och skapar mer tillväxt i småföretagen. Den europeiska dimensionen ska man inte glömma heller... det finns mycket att göra för svenska småföretag...", säger ordf Johan Olson, FEL   

Företagarna

Under uppdatering

Nyföretagarcentrum

NyföretagCentrum är en opolitisk organisation men som stödjer och arbetar för småförtag och startups i Sverige och EU. Vi vill gärna uppmuntra till detta och följer deras inlägg och sakdiskussioner noga då vi vet att det är första steget många entreprenörer tar. De får hjälp och stöd och från detta får vi inspiration till hur vi kan stödja både NfC och de enskilda entreprenörerna så att vi kan ska mer i Sverige av företagaranda.

bottom of page