top of page

Sprid ordet om FEL - på sociala media

Klipp gärna ut och skicka vidare i dina olika sociala media konton!

Ge röst åt småföretag!

Ge röst åt småföretag! FEL ställer upp i EU-valet för att föra fram svenska småföretags intressen. Vi vill vara din länk till EU för att stärka ditt stöd och inflytande. Låt oss tillsammans forma en bättre framtid för småföretagen i Sverige! 🌍🤝

Stärk ditt företags EU-kontakter!

Stärk ditt företags EU-kontakter! Rösta på FEL i EU-valet om du vill att ditt företag ska ha direkt påverkan på EU beslut som påverkar dig. Vi arbetar för att dina åsikter och behov hörs och respekteras i Europa. 📈💬

Ditt företag, vårt uppdrag!

Ditt företag, vårt uppdrag! Med FEL i EU får ditt småföretag en stark röst i viktiga EU-frågor. Vi kämpar för att underlätta tillgången till EU resurser och beslut. Tillsammans kan vi göra en skillnad! ✊💼

bottom of page