top of page

"Jag kommer från en stolt familj av företagare och har vait egen sedan 80-talet i många branscher och storlekar på bolag från enmans till noterade bolag på Nasdaq. Nu vill jag göra skillnad för dig! Vi behöver öka småföretagens möjlighet till utveckling och tillväxt. vi behöver öka support och handfast hjälp för att idéer och innovationer ska kunna nå ut, Vi behöver öka småföretagens roll och stödja dem! Med lång erfarenhet av såväl företagande som EU systemet vet jag hur man kan navigera i dess komplicerade struktur till gagn för dig som driver ett företag eller arbetar i ett. Låt oss få saker gjorda som gynnar svenska småföretag!", ordf Johan Olson

Några aktuella frågor

Mer tillbaka till Sverige 
En av de vanligaste frågorna vi möter är varför Sverige är så stora nettobetalare och inte får mer tillbaka från EU. Vi betalar ju enorma summor till EU. Detta är en av anledningarna att vi vill just fokusera på småföretagen och länken till EU. Det finns mycket stora summor avsatta till Sverige och våra småföretag men av olika anledningar når de inte fram.
Vårt mål är att vi ska kunna både politiskt och konkret ge stöd till svenska småföretag i den här frågan så att Sverige får mer tillbaka av sin medlemasvgift till EU och som vi har rätt till men oftast inte utnyttjar.
Vi vill också att mer av pengarna ska öppnas upp även för mikro och småföretag då vi vet att det finns så många bra projekt som annars inte når fram. 
Direkt access till upphandlingar och marknader

Idag är upphandlingar och den inre marknaden ofta upplevd som allt för komplex och svåråtkomlig för mindre bolag i Sverige. Vi ser det som en viktigt del i vårt arbeta att öppna upp och se till att fler får möjlighet att både vara med i upphandlingar nationellt och inom EU. Här finns miljarder som svenska småföretag går miste om pga krångliga regler och dålig information. Så ska det inte vara - tanken med upphandlingar är god, men sättet det genomförs är helt inriktat på köparen och stora leverantörer. Det vet vi är sämre för alla parter ändå görs inget åt det! Vi kommer driva frågan och hjälpa småföretag in på marknaden!

Samma sak gäller att svenska småföretag måste få stöd och hjälp ut på den "inre marknaden". Det är krångligt för många men med lite konkret stöd och kunskap kan det ge en skjuts åt många svenska småbolag som vill exportera till Europa. 

Direkt access till investerare och kapital

Främst innovatörer och utvecklare upplever ofta att det är svårt att nå kapital till sina idéer och för att kunna växa. EU har en rad olika kapital lösningar och främst är Europeiska Investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden de man känner till. Även om det är en god idé att approcha dem direkt så finns det även en hel rad andra aktörer som kanske ofta för svenska småbolagen är en bättre start. Affärsängel nätverk och nätverk av VC bolag liksom Eus EIC m.fl.

FEL och SME föreningen ser som sin uppgift att vara en konkret aktör här för att stödja, hjälpa och konkret arbeta för att fler ska få del av dessa nätverk och möjligheter. Vi kommer även driva på för att fler möjligheter specifikt riktade mot Mikro och Småföretag startas och förenklas. Över 90% av alla företag är mikro eller småföretag och de är basen i hela ekonomin. Vi ser det som en självklarthet att foksuera på konkreta lösningar för denna grupp och inte i huvudsak mot storföretag och offentliga aktörer.

Stöd i politiska beslut/direktiv
Ibland är EUs regelverk ett hinder för svenska småföretag och innovationer. Vi har sett det många gånger och ven aktivt hjälpt till för att få lösningar på det. En uppgift som vi menar absolut ligger i FEL och SME föreningens område. Med en plats i EU parlamentet får vi dessutom direkt access till mycketfler institutioner och kan mycket enklare och snabbare skapa verklig förändring åt ny och bättre lösningar från Svenska innovatörer. Det skulle spara mycket tid och ge utökade möjligheter för all. Vi vill att EU snabbt annamar ny teknik som annars ofta låses ute på grund av att man skriver in i direktiv att det skall vara lösningar som man redan känner till. Det begränsar vår utveckling och våra innovatörer. En viktig fråga som kan ge riktigt stor påverkan...
Direkt access till stöd/finansiering 

Access till stöd och olika typer av program för finansiering är nog den vanligaste frågan vi får. Vi har erfarenhet av det sen långt tid tillbaka och med en plats i EU parlamentet kan vi vara med och påverka utformingen av dessa stöd och program. Vi kommer naturligtvis fortsätta att bistå alla Ni småföretagare och innovatörer med konkret hjälp som vi alltid gjort. 

Frågan är dock viktigare än så då vi vet att dessa stöd och program stänger ute fler än de välkomnar. De är ofta mssriktade och saknar förankring bland mindre företag och innovatörer. Allt för mycket fokus läggs i dessa program på akademin och lite för lite på samabete, innavtion och utveckling som kan skapa verklig avkastning för både företag och samhälle.

Öppenhet och databasstöd

Vi förespråkar öppenhet även om vi vet att EU inte är mest kända för just detta så har de ändå på senare år tagit fasta på så kallad öppen data. Tyvärr har våra parlamentariker, kommissionärer och intermediärer tagit riktigt notis om detta och definitivt varit dåliga på att informera svenska företag och organisationer om dessa möjligheter.

Vi vill driva på för att dessa data baser ska bli så lätt åtkomliga som möjligt både vad avser forskningsdata för utveckling av ny med-tech eller statistik om kommande marknader och allt däremellan. 

Vi vet att kan vi öppna upp detta på ett sätt som ger alla småföretag möjligheter att ta fram fakta kommer det gynna deras affärer, utveckling och tillväxt. Vi menar att detta är en nödvändighet om vi ska kunna hänga med i utvecklingen och växa som nation och kan inte förstå varför dagens politiker och intermediärer inte driver detta ...

Men vi kommer att utnyttja vår platform för att driva på...

Många frågor

Vårt fokus är småföretagar frågor och konkret stöd till svenska småföretag. Det kommer inkluderar många olika områden i Parlamentet och utöver det kommer utskott, påverkan genom kommissionen och andra aktörer bli en viktig del... Vi är företagare i grunden och inte politiker. Men likt politiker kan vi vara rätt envisa fast med skillanden att vi alltid vill se ett resultat och inte bara ord...

Har du förslag på vad vi behöver ta från ord till handling? Lyft det med en lokal representant ett maila oss direkt!

bottom of page